טיולי בוטיק

בעקבות הנדיב הידוע

רבים מכירים את השם אך האם כולם מכירים את המשפחה, סיפור עלילותיה. משפחת רוֹטשילד היא שושלת בת שבעה דורות של בנקאים יהודים המפוזרים באירופה. מייסד השושלת הוא מאיר אנשל רוטשילד